Werkwijze

De therapie begint met een intakegesprek met het paar. Dit gesprek is vooral van belang om helder te krijgen welk probleem het paar ervaart. Daarnaast wordt nagegaan of het voldoende klikt tussen de therapeut en het paar, een belangrijke randvoorwaarde om er voor te kunnen zorgen dat de relatietherapie gaat slagen. 

Daarna volgt met de partners afzonderlijk een intakegesprek. Deze individuele gesprekken zijn vooral van belang om beide partners wat beter te leren kennen. We gaan dan wat dieper in op waar de partner zoal tegenaan loopt in de relatie, maar ook stel ik vragen over het gezin van herkomst, de levensloop, ervaringen in vorige relaties en de ontwikkeling van de huidige relatie. Belangrijke informatie die van belang is voor de therapie.

Vervolgens wordt met het paar besproken hoe het traject er uit gaat zien en gaan we aan de slag. Heel vaak beginnen we met het in kaart brengen van hoe partners met elkaar om gaan. Wat doen ze, wat denken en voelen ze dan, welke behoeften hebben ze, wat voor effect heeft hun gedrag dan op de ander. Op deze wijze wordt een begin gemaakt met het toepassen van EFT.

Hoe het traject er verder precies uit gaat zien is afhankelijk van wat zich aandient. Ook al passen we EFT toe, het blijft toch maatwerk.

Ook komt het regelmatig voor dat ik enkele individuele gesprekken heb met de partners. Of een individueel gesprek terwijl de partner er bij zit. 

Soms is ook therapie op individueel niveau nodig. Bijvoorbeeld als trauma's vanuit het verleden van invloed zijn op de huidige relatie. Dan kan het nodig zijn dat voor het individuele traject wordt doorverwezen naar een andere psycholoog.

Een traject bestaat meestal uit 5 tot 8 sessies die ongeveer 60 minuten duren. 

Wil je meer weten, neem gerust contact met mij op.