Tarieven en registraties

 • Een gesprek met 2 personen kost € 115,00 per gesprek.
 • Een individueel gesprek kost  € 95,00 per gesprek.
 • Een individueel gesprek in de avonduren (vanaf 18.00 uur) kost € 105,00 per gesprek.
 • Sessies/beantwoorden telefoon of email: eerste 5 minuten is gratis. Daarna geldt: 0-15 minuten €20,00, 15-30 minuten €40,00, iedere volgende 15 minuten kost €20,00.

En verder:

De tarieven zijn inclusief BTW.

De gesprekken duren meestal 60 minuten en maximaal 75 minuten.

Een afspraak afzeggen kan altijd. Wanneer een afspraak binnen 24 uur voor het tijdstip van de afspraak wordt geannuleerd, wordt de gereserveerde tijd wel in rekening gebracht.

Ook is het altijd mogelijk een financiële regeling te treffen, wanneer het inkomen het niet toelaat om de kosten te betalen. 

Relatietherapie wordt door de meeste ziektekostenverzekeringen niet vergoed. Betreft het therapie op individueel niveau waarbij relatieproblematiek een rol speelt, dan zijn er meestal wel mogelijkheden. Voor meer informatie over vergoedingen klik op deze link.

Registraties:

 • AGB-code praktijk: 90067553
 • AGB-code Marjan: 90108510 
 • RBCZ licentienummer Marjan: 810006R
 • Registratie NIP Marjan: NIP-00216357
 • Registratie EuroPsy Marjan: NL-008107-201403
 • NFG (vakgroep VPMW) Marjan: 6601127699
 • KvK Praktijk: 01148172

Ik ben registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie. Dat betekent dat ik ben opgenomen in het register van het NIP en daarmee voldoe aan de vakbekwaamheidseisen die het NIP stelt voor opname in het register.

Daarnaast ben ik opgenomen in het EuroPsy register, omdat ze ook aan de kwaliteitseisen van de EFPA voldoen (klik hier voor meer informatie).

Verder ben ik geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementare Zorg). Dat houdt in dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de NFG en de ethische waarden en beroepscode van de NFG onderschrijft. 

Mocht je niet tevreden zijn over de hulpverlening en een klacht in willen dienen, dan kan dat via de NFG  (klik hier voor meer informatie). De NFG regelt alle activiteiten m.b.t. de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) voor mijn praktijk.

Voor 'Relatietherapie Groningen' gelden de algemene voorwaarden en het privacy reglement van 'Psycholoogpraktijk Marjan de Jong'.